Regulamin
 1. Informacje podstawowe.
  1. Niniejszy regulamin dotyczy sklepu internetowego coralove.pl, sklep prowadzony jest przez firmę: Coralove Klaudia Popławska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 16, 15-727  w Polsce, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, nr NIP 5423208638, nr Regon 361055910.
  2. Słownik terminów używanych w tym regulaminie:
 • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://coralove.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
 • Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
 • Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
 • Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl), Pay-Pal lub innych systemów płatności on-Line
 • Karty płatnicze -

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przyjmowanie i realizacja zamówień.
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie coralove.pl
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową coralove.pl
 3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
  1. wyboru zamawianych towarów,
  2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności.W zamówieniu Klient dokonuje:
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5. W przypadku gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Zmiany w zamówieniach.
 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 512870006. Zmiany w zamówieniu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.
Ceny towarów.
 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie http://coralove.pl/Czas-i-koszty-dostawy
Czas realizacji zamówienia.
 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Inpostu lub firmy kurierskiej DPD.
 3. Sklep zastrzega, że w przypadku okresu przedświątecznego w grudniu wybór dostawcy może być ograniczony.
 4. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
  1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
 • Inpost, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy
 • firma kurierska DPD, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:
 • Poczta Polska: przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych,
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską. Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:
 • 1-2 tygodnie,
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Formy płatności, nadpłaty i niedopłaty
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,
  2. przelew elektroniczny, bankowy lub karta płatnicza. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane poprzez przelew elektroniczny, bankowy lub kartę płatniczą. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 4. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta lub na kartą płatniczą Klienta lub konto w PayPal. Jeśli Klient zapłacił Kartą to sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na kartę. Jeśli Klient zapłacił poprzez PayPal to sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto PayPal. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.
 5. W przypadku gdy Klient wybierze przesyłkę pobraniową (płatność za zaliczeniem pocztowym lub poprzez firmę kurierską) i jej nie odbierze powstaje niedopłata, którą jest zobowiązany opłacić przelewem na konto Sklepu. Na niedopłatę składają się:
  1. ceny zamówionych towarów,
  2. koszt wysłanej przesyłki za pobraniem,
  3. koszt przesyłki zwrotnej w przypadku pobrania wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej 9,50 PLN netto lub koszt przesyłki zwrotnej w przypadku pobrania wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD 14,50 PLN netto.
  4. koszt magazynowania zamówienia Klienta w Sklepie w wysokości 4 PLN netto za dobę od dnia zwrotu przesyłki do Sklepu do dnia zaksięgowania wpłaty od Klienta za niedopłatę.
 6. Gdy niedopłata wynikająca z nieodebrania przesyłki pobraniowej zostanie uregulowana zamówienie zostaje bezzwłocznie wysłane do Klienta.
 7. Gdy niedopłata wynikająca z nieodebrania przesyłki pobraniowej zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia wrócenia przesyłki do Sklepu to Sklep umarza opłaty z tytułu magazynowania zamówienia.
 8. Niedopłaty należy regulować wysyłając przekaz pieniężny na podany niżej numer rachunku bankowego:
  28 1940 1076 3154 0885 0000 0000
   obiorca: Coralove Klaudia Popławska
 9. Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
 10. W przypadku nie odebrania przesyłki opłaconej z góry, koszty zwrotu oraz ponownego nadania ponosi klient.
 11. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
Reklamacje.
 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w związku z niezgodnością towaru z umową. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres sklepu:
  Coralove
  ul. Hetmańska 16
  15-727 Białystok
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz opisać na czym polega wada produktu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
Prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.
 2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim rachunkiem.
 3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 dni roboczych, zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale VI "Formy płatności i nadpłaty". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
Dane osobowe.
 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie coralove.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. "O ochronie danych osobowych -RODO" (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Postanowienia końcowe.
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Coralove Klaudia Zając
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VIII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2016-03-21
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie coralove.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl